• Chào mừng bạn đến với CWRS !

Công ty TNHH MTV KTCTTL Cửa Đạt

0971170808
Bộ máy tổ chức
Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

16/09/2022 09:58 Đăng bởi: admin

Trung tâm công nghệ phần mềm Thuỷ lợi (CWRS) hoạt động như một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng. Mọi cán bộ của trung tâm đều chịu sự quản lý trực tiếp từ ban lãnh đạo Trung tâm.

Các phòng hoạt động nghiên cứu chuyên sâu trong từng lĩnh vực tạo ra những sản phẩm phần mềm chuyên dụng, hiệu quả cao đã đựợc ứng dụng trong các công trình bảo vệ, quản lý tài nguyên nước, môi trường và phục vụ phát triển các ngành kinh tế xã hội.

Các đơn vị nghiệp vụ, chuyên môn:

1. Phòng phần mềm quản lý và dịch vụ công

•    Nghiên cứu xây dựng phần mềm tác nghiệp hành chính, phần mềm quản lý, cổng thông tin điện tử.
•    Nghiên cứu giải pháp, xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
•    Nghiên cứu xây dựng các văn phòng điện tử.
•    Nghiên cứu xây dựng các sàn  giao dịch thương mại điện tử. 
•    Nghiên cứu giải pháp, xây dựng phần mềm giao ban, hội thảo trực tuyến.
•    Tư vấn, thiết kế Website; Tư vấn, thiết kế các dự án phần mềm.

2. Phòng điều khiển và tự động hóa

•    Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ điều khiển hệ thống và nghiên cứu các cơ sở khoa học về quản lý, điều hành hệ thống thủy nông.
•    Đào tạo, chuyển giao các công nghệ nâng cao trình độ quản lý, điều hành công trình thủy lợi.
•    Sản xuất, đào tạo chuyển giao các thiết bị công nghệ điều khiển, tự động hóa và viễn thông.
•    Thực hiện các dự án tư vấn thiết kế, thẩm định, thẩm tra các hệ thống đo lường, điều khiển các công trình thuỷ lợi và và ứng dụng cho các ngành kinh tế khác.

3. Phòng Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám

•    Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin địa lý, viễn thám vào quản lý công tác thuỷ lợi, giám sát tình hình hạn hán, ngập úng, quản lý tài nguyên nước theo lưu vực và lãnh thổ, vào các lĩnh vực khác của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành kinh tế, xã hội khác.
•    Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học trí tuệ nhân tạo, xây dựng và ứng dụng các hệ chuyên gia phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong các lĩnh vực của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành kinh tế, xã hội khác.
•    Thực hiện các dự án tư vấn về công nghệ thông tin, xây dựng, chuyển giao ứng dụng các hệ thống GIS, các hệ chuyên gia. Đào tạo ứng dụng công nghệ GIS, công nghệ viễn thám và GPS.
•    Nghiên cứu tích hợp công nghệ GIS và GPS để xây dựng các hệ thống thông tin dịch vụ cộng đồng.
•    Quản lý điểm thu thập thông tin viễn thám trong Hệ thống giám sát tài nguyên môi trường Việt Nam.

4. Phòng Tổng hợp

4.1. Công tác kế hoạch

•    Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Trung tâm.
•    Duy trì các hoạt động về công nghệ thông tin nội bộ: internet, website, mạng LAN của Trung tâm và của Viện. Đăng ký bản quyền sáng chế, sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa của các sản phẩm khoa học công nghệ.
•    Thống kê, lưu trữ kết quả đề tài, dự án KHCN và tham gia triển lãm, hội chợ, hội thảo.
•    Theo dõi công tác thi đua khen thưởng của Trung tâm.

4.2. Công tác tài chính, kế toán

•    Chủ trì, tham mưu cho Giám đốc Trung tâm thực hiện luật ngân sách nhà nước, luật Kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Trung tâm.
•    Xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý các nguồn vốn theo quy định, cập nhật và phổ biến các chế độ, quy định về tài chính, kế toán có liên quan đến cán bộ và hợp đồng lao động trong Trung tâm.
•    Kiểm tra, theo dõi thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản. Kiểm tra, đôn đốc quá trình thanh quyết toán các đề tài, dự án, hợp đồng kinh tế... và tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định.
•    Thực hiện công tác quyết toán năm với Viện KHTLVN. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, kế toán theo quý và hàng năm theo quy định của pháp luật.
•    Phân tích thông tin, số liệu kế toán, đề xuất các giải pháp ổn định tài chính của Trung tâm, tư vấn phát triển sản xuất, kinh doanh.
•    Phối hợp, hướng dẫn lập dự toán đề tài, dự án phù hợp với nội dung của đề cương và theo các quy định hiện hành về mặt tài chính-kế toán.

4.3. Công tác quản lý tài sản công

•    Quản lý trang, thiết bị, trụ sở làm việc của Trung tâm.
•    Tổ chức kiểm kê tài sản theo kế hoạch của Viện và quy định hiện hành.
•    Lập kế hoạch, theo dõi sửa chữa trang thiết bị và trụ sở làm việc của Trung tâm.

4.4. Công tác tổ chức

Giúp việc cho Giám đốc về tổ chức bộ máy, lao động, tiền lương, bảo hiểm, các chế độ chính sách khác đối với người lao động và công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Trung tâm.

4.5. Công tác hành chính

•    Giúp việc cho Giám đốc trong việc sắp xếp chỗ làm việc cho cán bộ.
•    Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ.
•    Đảm bảo an ninh, an toàn cháy nổ.
•    Quản lý, theo dõi sử dụng điện, nước, điện thoại.
•    Theo dõi sử dụng ô tô của Trung tâm.
•    Đảm bảo vệ sinh trụ sở làm việc của Trung tâm.

;

Đối tác

Luôn đồng hành cùng Trung tâm CWRS là Quý Đối tác/Khách hàng uy tín

doanhnghiep
Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7
Đối tác 8
Đối tác 9
Đối tác 10
Đối tác 11
Đối tác 12
Đối tác 13
Đối tác 14
Đối tác 15
Đối tác 16
Đối tác 17
Đối tác 18
Đối tác 19

Bạn đang cần được tư vấn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: