- Phòng GIS - Viễn Thám

- Phòng PMQL

- Phòng Tự động hóa

- Phòng Tổng hợp

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày viết: 02/12/19
V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê

Tải xuống file đính kèm tại đây: Tải văn bản

Công nghệ ứng dụng

Copyright © 2013 Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Thủy Lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Trụ sở chính : Số 269 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số nhà 23 - Nhà TT33 - Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : (04) 35634913 - Fax: (04) 35636602
Email: phanmemthuyloi@gmail.com
Website: www.phanmemthuyloi.vn