- Phòng GIS - Viễn Thám

- Phòng PMQL

- Phòng Tự động hóa

- Phòng Tổng hợp

ĐI THỰC ĐỊA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ LÝ ẢNH MODIS THEO DÕI TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA
Ngày viết: 20/07/12

Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám để theo dõi tình hình sản xuất lúa là một trong các nội dung của đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý sản xuất lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Nhằm nâng cao tính khả thi ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khi đề tài kết thúc, ban chủ nhiệm đề tài của Trung tâm Công nghệ phần mềm Thuỷ lợi tìm cách tiếp cận mới với nhiệm vụ đặt ra là nghiên cứu sử dụng ảnh miễn phí MODIS có độ phân giải thấp để theo dõi tình hình sản xuất lúa nhưng vẫn đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn sản xuất và chỉ đạo sản xuất về độ chính xác trong tính toán năng suất và sản lượng lúa. Sau một thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, ngày 29 tháng 6 năm 2012 các chuyên gia viễn thám của Trung tâm đã đi thực địa để đánh giá mức độ tin cậy của kết quả giải đoán trong nhà. Các sản phẩm được đánh giá là bản đồ tiến độ xuống giống theo tuần trong khoảng thời gian gieo cấy vụ hè thu năm 2012 được chiết xuất từ ảnh MODIS chụp địa bàn tỉnh An Giang, bản đồ phản ánh sức khoẻ của lúa trên ruộng trong suốt thời gian sinh trưởng của lúa. Các cánh đồng lúa của 21 xã thuộc 5 huyện của An Giang được chọn để làm mẫu phục vụ công tác so sánh, đánh giá. Tham gia đi thực địa cùng đoàn có các cán bộ của Chi Cục Bảo vệ thực vật An Giang và các trạm Bảo vệ thực vật của các huyện.

Hình 1. Vừa ghi chép kết quả khảo sát về sức khoẻ lúa trên ruộng, vừa thu thập thông tin từ bà con nông dân về năng suất lúa, cơ cấu giống trong các vụ trước đó

Hình 2. Thu thập thông tin tại trụ sở UBND xã (xã Thoại Giang, Thoại Sơn, An Giang)

Hình 3. Thu thập thêm thông tin về tình hình sâu bệnh, sức khoẻ lúa ở các vụ trước (xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu, An Giang)

Thời gian công tác của đoàn kéo dài trong ba tuần. Kết quả so sánh, đánh giá tại thực địa và các thông tin thu thập bổ sung sẽ là cơ sở để ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện phương pháp, cách tiếp cận sử dụng ảnh MODIS theo dõi tình hình sản xuất lúa và xây dựng thuật toán dự báo năng suất, sản lượng lúa trên cơ sở ứng dụng ảnh MODIS miễn phí. 


Công nghệ ứng dụng

Copyright © 2013 Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Thủy Lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Trụ sở chính : Số 269 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số nhà 23 - Nhà TT33 - Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : (04) 35634913 - Fax: (04) 35636602
Email: phanmemthuyloi@gmail.com
Website: www.phanmemthuyloi.vn