- Phòng GIS - Viễn Thám

- Phòng PMQL

- Phòng Tự động hóa

- Phòng Tổng hợp

Hệ thống quản lý văn phòng điện tử Q-eOffice- 01/09/10 Văn phòng điện tử Q-eOffice được xây dựng trên quy trình tác nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý hành chính sự nghiệp. Cung cấp các công cụ quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, quản lý, xử lý văn bản trực tuyến, quản lý, chia sẻ hồ sơ tài liệu ... trên mạng Internet. Giải pháp văn phòng điện tử Q-eOffice giúp lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành công việc, theo dõi, đôn đốc công việc mà không phụ thuộc không gian, thời gian; Tạo môi trường làm việc năng động, hiểu qủa trên mạng Internet; Nâng cao chất lượng,hiểu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức trong đơn vị; tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, photo tài liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc....
Website công ty cổ phần bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương- 01/09/10 Công ty Cổ phần bảo vệ Thực vật 1 Trung ương được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau gắn liền với sự phát triển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác thông tin về tất cả các lĩnh vực của công ty đến với người tiêu dùng. Chúng tôi đã cho nghiên cứu và xây dựng nên trang “Website công ty cổ phần bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương” nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, tìm kiếm đối tác kinh doanh trong và ngoài nước, cung cấp thông tin đến người tiêu dùng.
Website Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương - Vinaseed- 01/09/10 Việc chuyển đổi hình thức sở hữu với sự thay đổi bản chất về công tác quản trị và điều hành DN, sự nỗ lực, lao động sáng tạo và đầy tâm huyết của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV đã đưa công ty cổ phần giống cây trồng trung ương (Vinaseed) phát triển toàn diện, bền vững với tốc độ tăng trưởng cao trên tất cả các lĩnh vực nghiên cứu KHKT, sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, xây dựng cơ sơ vật chất kỹ thuật và quan hệ hợp tác quốc tế... Từ 1 đơn vị trình độ công nghệ thấp, thiết bị lạc hậu, Vinaseed đã vươn lên trở thành DN hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh giống cây trồng tại VN. Website http://www.vinaseed.com.vn là trang web duy nhất cung cấp đầy đủ thông tin, giới thiệu về sản phầm, chức năng, nhiệm vụ và thành tựu của doanh nghiệp.
Website viện Thủy Công- 31/08/10 Viện Thủy công trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt nam được thành lập trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Trung tâm Thuỷ công, Phòng nghiên cứu Địa kỹ thuật và Xử lý nền móng, Phòng nghiên cứu Vật liệu, Phòng nghiên cứu Tự động hoá và Kết cấu công trình thuỷ lợi, Ban nghiên cứu Chiến lược và Phát triển công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi. Website http://thuycong.ac.vn là Website duy nhất của Viện, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Viện trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Website dự án khí sinh học cho ngành Chăn nuôi Việt Nam- 31/08/10 Dự án "Chương trình Khí sinh học cho Ngành Chăn nuôi Việt Nam 2007 - 2011" do Cục Chăn nuôi, thuộc Bộ NN & PTNT và Tổ chức hợp tác phát triển Hà Lan (SNV) thực hiện. Mục tiêu tổng thể của Dự án là góp phần phát triển nông thôn thông qua việc sử dụng công nghệ khí sinh học, xử lý chất thải chăn nuôi, cung cấp năng lượng sạch và rẻ tiền cho bà con nông dân, góp phần bảo vệ sức khoả cộng động, tạo thêm công ăn việc làm ở nông thôn và giảm thiểu sử dụng nguyên liệu hoá thạch, giảm hiện tượng phá rừng và giảm phát thải khí nhà kính. Website http://www.biogas.org.vn là trang web giới thiệu đầy đủ thông tin hoạt động, công nghệ, ảnh hoạt động cũng như giới thiệu chung về dự án, mục tiêu dự án và các địa bán triển khai.
Website viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam- 20/08/10 Trang thông tin Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam http://www.vawr.org.vn là Website duy nhất của Viện Thủy Lợi Việt Nam đi sâu vào lĩnh vực Thủy lợi, nghiên cứu nguồn nước, tài nguyên ...góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Viện trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước
Trang chuyên mục quản lý phân bón của Cục Trồng trọt- 20/08/10 Để tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực Phân bón trong lĩnh vực trồng trọt, Cục Trồng trọt đã cho xây dựng trang chuyên mục quản lý phân bón nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến lĩnh vực phân bón, một số dịch vụ công qua mạng, báo cáo trực tuyến,…
Trang chuyên mục thức ăn chăn nuôi của Cục Chăn Nuôi- 04/08/10 Để tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực TĂCN, Cục Chăn nuôi đã cho xây dựng trang chuyên mục TĂCN nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến lĩnh vực TĂCN, một số dịch vụ công qua mạng, báo cáo trực tuyến,…
Hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh công ty cổ phần bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương- 04/08/10 Cung cấp các thông tin liên quan mọi hoạt động của công ty nên các thông tin này phải được cung cấp và cập nhật liên tục, chính xác, cụ thể và thuận tiện cho người sử dụng. Việc quản trị “Công ty cổ phần bảo vệ Thực vật 1 Trung Ương” bao gồm những nội dung chính sau: - Quản lý người sử dụng, phân quyền truy cập cho từng đối tượng sử dụng tham gia vào trang quản trị. - Cập nhật các thông tin cho các nội dung trong hệ thống.
Hệ thống quản lý Giống vật nuôi- 30/07/10 Để tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực Giống vật nuôi, Cục Chăn nuôi đã cho xây dựng trang “Hệ thống quản lý Giống vật nuôi” nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực Giống vật nuôi, một số dịch vụ công qua mạng, báo cáo trực tuyến, …
Quản lý hệ thống Giống cây trồng- 30/07/10 Để tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực Giống cây trồng, Cục Trồng trọt đã cho xây dựng trang “Hệ thống quản lý Giống cây trồng” nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực Giống cây trồng, một số dịch vụ công qua mạng, báo cáo trực tuyến, …
Văn phòng công nghệ sinh học bộ NN&PTNT- 30/07/10 Website là kho dữ liệu các hoạt động về Khoa học và Công nghệ trong nước và thế giới về lĩnh vực Công nghệ sinh học cung cấp thông tin về kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đã được phát triển, ứng dụng trong thực thế cũng như các đề tài nghiên cứu khoa học.
Chợ Nông nghiệp - Trang giao thương nông nghiệp Việt Nam- 30/07/10 Chonongnghiep.com (Chợ Nông nghiệp) là website Thương mại điện tử được thiết kế theo chuẩn B2B (Business To Business) với mục tiêu xúc tiến thương mại các sản phẩm, dịch vụ trong ngành Nông nghiệp.
Chợ thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam- 30/07/10 Website chợ điện tử Nông lâm thủy sản Việt Nam – Agromart được xây dựng với mục tiêu xúc tiến thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Website được thiết kế và xây dựng theo chuẩn của một sàn giao dịch điện tử B2B (Business to Business), cho phép doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch thương mại điện tử cơ bản.
Trang: /1

Công nghệ ứng dụng

Copyright © 2013 Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Thủy Lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Trụ sở chính : Số 269 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số nhà 23 - Nhà TT33 - Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : (04) 35634913 - Fax: (04) 35636602
Email: phanmemthuyloi@gmail.com
Website: www.phanmemthuyloi.vn