- Phòng GIS - Viễn Thám

- Phòng PMQL

- Phòng Tự động hóa

- Phòng Tổng hợp

Hệ thống tự động hóa vận hành các công trình đầu mối
Ngày đăng: 19/08/10
Hệ thống cho phép giám sát và điều khiển tự động khu công trình đầu mối, đối với những công trình đầu mối có phạm vi rộng thì hệ thống tự động hóa vận hành đặc biệt có ý nghĩa, cho phép người vận hành ngồi tại trung tâm có thể giám sát mọi trạng thái của trong trình một cách liên tục và trong khi điều kiện thời tiết bất lợi.
Tính năng hệ thống:
Hệ thống cho phép giám sát toàn bộ các thông số về cơ khí, thủy lực liên quan đến trạng thái an toàn và trạng thái vận hành thường xuyên của công trình.
Các vị trí quan trọng được trang bị hệ thống camera giám sát hình ảnh, cho phép người vận hành quan sát một cách trực quan từ xa.
Các cửa tràn, cửa lấy nước được điều khiển từ xa, tính toán để kiểm soát tự động lưu lượng chảy qua công trình.
Các thành phần hệ thống:
1) Các trạm thiết bị hiện trường:
   -Các sensor giám sát trạng thái cơ khí và kết cấu cửa van công trình.
   -Các sensor giám sát trạng thái thủy lực, hay hệ thống truyền cơ khí động để vận hành công trình.
   -Các sensor giám sát hệ thống truyền động điện vận hành công trình.
   -Các thiết bị chấp hành và cơ cấu trung gian tác động vào hệ thống truyền động cơ khí, truyền động điện của công trình.
   -Các bộ điều khiển và giám sát hiện trường.
   -Hệ thống camera giám sát hình ảnh công trường.
2) Mạng truyền thông:
   -Kết nối giữa các cấp điều khiển và giám sát trong hệ thống, từ thiết bị cấp thấp như sensor và thiết bị chấp hành tới bộ điều khiển hiện trường, tới bộ điều khiển trung tâm và phần mềm điều khiển-giám sát tại trung tâm. 
3) Phần mềm hệ thống:
   -Phần mềm điều khiển nhúng cho các bộ điều khiển hiện trường, thực hiện thuật toán giám sát và quy trình vận hành công trình.
   -Phần mềm điều khiển-giám sát trung tâm, giao tiếp với người vận hành và cho phép truy cập từ các cấp quản lý cao hơn.

Hiển thị nguyên lý của cơ cấu cơ khí-thủy lực, cho phép điều khiển giám sát một cách trực quan từ trung tâm.


Mọi thông tin quan trọng liên quan đến an toàn công trình được giám sát từ trung tâm

Công nghệ ứng dụng

Copyright © 2013 Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Thủy Lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Trụ sở chính : Số 269 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số nhà 23 - Nhà TT33 - Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : (04) 35634913 - Fax: (04) 35636602
Email: phanmemthuyloi@gmail.com
Website: www.phanmemthuyloi.vn