- Phòng GIS - Viễn Thám

- Phòng PMQL

- Phòng Tự động hóa

- Phòng Tổng hợp

Trang chuyên mục thức ăn chăn nuôi của Cục Chăn Nuôi
Ngày đăng: 04/08/10
Để tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực TĂCN, Cục Chăn nuôi đã cho xây dựng trang chuyên mục TĂCN nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến lĩnh vực TĂCN, một số dịch vụ công qua mạng, báo cáo trực tuyến,…
(http://www.cucchannuoi.gov.vn/WebContent/chuyentrangTACN)

Nội dung trang chuyên mục TĂCN gồm:
- Các văn bản pháp quy liên quan đễn lĩnh vực TĂCN: Mục này cung cấp cho người dùng các văn bản pháp quy về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi như: pháp lệnh, nghị định, quyết định,...của Nhà nước và của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Các Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm về TĂCN (Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành,…).
- Danh mục các Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực TĂCN.
- Danh mục các phòng phân tích, giám định chất lượng TĂCN.
- Danh mục các đơn vị sản xuất kinh doanh TĂCN từ Trung Ương đến các địa phương (các đơn vị do Bộ quản lý và các đơn vị do các Sở Nông nghiệp và PTNT quản  lý).
- Danh mục TĂCN, nguyên liệu TĂCN được phép sản xuất, nhập khẩu tại Việt Nam.
- Hệ thống báo cáo tình hình sản xuất TĂCN, tình hình thu mua nguyên liệu TĂCN trực tuyến sử dụng cho Cục Chăn nuôi và các Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa TĂCN trực tuyến sử dụng cho Cục Chăn nuôi và các Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Hệ thống dự báo nhu cầu sử dụng TĂCN trực tuyến sử dụng cho Cục Chăn nuôi và các Sở NN&PTNT.

Công nghệ ứng dụng

Copyright © 2013 Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Thủy Lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Trụ sở chính : Số 269 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số nhà 23 - Nhà TT33 - Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : (04) 35634913 - Fax: (04) 35636602
Email: phanmemthuyloi@gmail.com
Website: www.phanmemthuyloi.vn