- Phòng GIS - Viễn Thám

- Phòng PMQL

- Phòng Tự động hóa

- Phòng Tổng hợp

Tiền thân của Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi ngày nay là Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi, được thành lập theo quyết định số 97/2000/QĐ/BNN/TCCB ngày 28 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Năm 2008, Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi được tái thành lập theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Viện Khoa học Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam.

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng nhà nước, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định trong Quyết định số 2861/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/9/2008 của Bộ NN&PTNT.

        Trong gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, công nghệ thông tin phục vụ ngành Thuỷ lợi nói riêng, Trung tâm đã đạt được  những kết quả quan trọng trong việc xây dựng Trung tâm, phát triển thị trường chuyển giao công nghệ, tìm kiếm việc làm, nâng cao mức sống của cán bộ và trong việc định hướng chiến lược phát triển lâu dài của Trung tâm cùng với  giải pháp thực hiện các định hướng đó:

-         Xây dựng được các định hướng hoạt động đúng đắn cho công tác nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ phù hợp với yêu cầu của ngành và của thị trường, phù hợp với năng lực về số lượng, trình độ của lực lượng cán bộ, phù hợp với cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm. Những định hướng này mang tính chiến lược và được hình thành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Bộ và Viện giao, và đặc biệt là trong quá trình hoạt động tìm kiếm khách hàng, đánh giá nhu cầu của thị trường và khả năng đáp ứng của Trung tâm. Kết quả hoạt động của Trung tâm đã minh chứng cho tính đúng đắn của các định hướng chiến lược đó. Hầu hết các đề tài nghiên cứu do Bộ, Viện giao hoặc Trung tâm tham gia tuyển chọn đều phục vụ cho những vấn đề khoa học mà Trung tâm cho rằng cần phải nghiên cứu, giải quyết để làm nền tảng xây dựng các sản phẩm công nghệ phục vụ khách hàng, phục vụ thị trường. Nhờ đó, trong nhiều lĩnh vực, Trung tâm đã xây dựng được uy tín và năng lực để có thể cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong cũng như ngoài ngành, như các hệ thống SCADA ứng dụng trong các công trình thuỷ lợi, giám sát môi trường nước, các hệ thống thông tin thương mại điện tử, văn phòng điện tử, đăng ký cấp phép trực tuyến...., đặc biệt, có lĩnh vực Trung tâm hiện đang chiếm lĩnh vị trí hàng đầu ở trong nước, như xử lý thông tin địa lý làm đầu vào cho các bài toán dự báo, hỗ trợ ra quyết định.   

-         Hình thành và mở rộng dần thị trường sản phẩm khoa học và công nghệ của Trung tâm. Tỷ trọng các đề tài, dự án khoa học công nghệ và các hợp đồng kinh tế xây dựng phần mềm, lắp đặt phần cứng do Trung tâm trúng tuyển, trúng thầu ở các tỉnh, các bộ, ngành khác ngày càng tăng. Trong số 42 đề tài nghiên cứu khoa học và phát trển công nghệ các loại do Trung tâm thực hiện từ năm 2000 đến năm 2014, có đến 20 đề tài cấp tỉnh được thực hiện ở nhiều tỉnh khác nhau, 18 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp Nhà nước. Đề tài cấp tỉnh thường là có quy mô nhỏ, kinh phí ít, nhưng sát với nhu cầu thực tiễn và nếu kết quả nghiên cứu đáp ứng yêu cầu sản xuất thì thị trường cho việc triển khai ứng dụng là rất lớn. Bên cạnh các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, trong những năm gần đây Trung tâm chú trọng tìm kiếm đối tác khách hàng ở trong Bộ, ở các bộ, ngành khác, nghiên cứu phát triển công nghệ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, giải quyết những bài toán khó mà khách hàng có nhu cầu để chiếm lĩnh thị trường. Tổng số các hợp đồng kinh tế lớn nhỏ của Trung tâm từ năm 2000 đến năm 2014 là 216, trong đó 178 hợp đồng cung cấp giải pháp phần mềm và phần cứng trong lĩnh vực thuỷ lợi, 38 hợp đồng thuộc các ngành, nghề khác trong và ngoài Bộ NN&PTNT. Uy tín của Trung tâm  đối với khách hàng ngày càng được củng cố.

-         Đặc điểm của ngành công nghệ thông tin hiện nay trong nước ta là nhân lực trẻ, năng động và có tính luân chuyển lớn. Do đó, việc xây dựng một đội ngũ cán bộ có số lượng và chất lượng ổn định là bài toán khó đối với các đơn vị công nghệ thông tin. Mặc dù vậy, cho đến nay, Trung tâm đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ khoa học vừa có trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc, vừa có ý thức gắn bó với Trung tâm. Đây là một quá trình tuyển chọn, sàng lọc của thời gian, trên cơ sở chính sách cán bộ của Trung tâm nói chung, của các phòng nói riêng. Bên cạnh đó, lĩnh vực hoạt động của Trung tâm không chỉ là công nghệ thông tin đơn thuần mà là công nghệ thông tin phục vụ Thuỷ lợi, phục vụ NN&PTNT, do đó, bên cạnh các chuyên gia về công nghệ thông tin, Trung tâm rất chú trọng đến việc củng cố lực lượng cán bộ khoa học thuộc các chuyên ngành khác. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã đào tạo được 3 tiến sỹ, 10 thạc sỹ thuộc các chuyên ngành khác nhau. Nhiều đồng chí trong số đó đã được điều động đến các đơn vị khác.
    Tính đến nay tổng số cán bộ của Trung tâm là 40 người (biên chế hưởng lương ngân sách là 14 người), trong  đó có 1 tiến sỹ khoa học, 09 thạc sỹ, 27 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng và 03 công nhân lái xe, tạp vụ. Hiện tại trung tâm có 02 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh tiến sỹ trong nước, 03 cán bộ đang học cao học.

-         Lực lượng khoa học của Trung tâm đóng góp cho khoa học và công nghệ trong nước cũng như trên thế giới 46 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó có 22 công trình đăng trên các tạp chí hoặc tuyển tập khoa học và công nghệ nước ngoài, 24 công trình đăng ở trong nước. Trong số này có những công trình có giá trị khoa học tầm cỡ quốc tế, được Trung tâm ứng dụng để giải quyết nhiều bài toán khó trong các lĩnh vực khác nhau . 

-         Trong khả năng cho phép về tài chính, bằng vốn tự có, Trung tâm từng bước củng cố cơ sở vật chất, nâng cấp thiết bị làm việc, sửa lại nhà làm việc, tạo điều kiện để cho cán bộ của Trung tâm yên tâm làm việc.

Công nghệ ứng dụng

Copyright © 2013 Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Thủy Lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Trụ sở chính : Số 269 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số nhà 23 - Nhà TT33 - Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : (04) 35634913 - Fax: (04) 35636602
Email: phanmemthuyloi@gmail.com
Website: www.phanmemthuyloi.vn